znak
V Y S O K É   C H V O J N O   
 
  Historie obce 
  Současnost
  Budoucnost 
  Zajímavosti
  Arboretum
  Zájmová sdružení
  Fotogalerie
    
  Z obecního zastupitelstva
  Obecní vyhlášky
  Aktuality
  Úřední deska
   
  Virtuální prohlídka obce
   
   
   
   
Obecní Úřad - Vysoké Chvojno
Soběslavova 2
533 21 Vysoké Chvojno


IČO - 00 27 46 07
telefon: 466 682 136

úřední hodiny:
Po 08:00-12:00
St 08:00-12:00 18:00-20:00

e-mail:
vysokechvojno@wo.cz
www.vysokechvojno.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Obec Vysoké Chvojno se nachází na návrší v nadmořské výšce 303 m n.m., na svahu obráceném k jihu, 5 km severozápadně od města Holice.

Lesnaté území, táhnoucí se od Hradce Králové až k Vysokému Mýtu, jistě lákalo bohatostí zvěře i množstvím stavebního materiálu kolonizátory již ve 12.a 13.století. Proto nechávali hojně mýtit lesy a na vyklučených místech zakládali nové osady.Tímto způsobem patrně vznikla i obec Chvojno. Narativní prameny hovoří o tom, že již v první polovině 12.století zde stávala tvrz. Písemná zmínka z roku 1139 hovoří o onemocnění knížete Soběslava. Podle rozehrané diskuse, zda se jednalo opravdu o toto místo nebo o okolí Dvora Králové nad Labem, hovoří pro Chvojno nálezy bohoslužebných románských nádob v blízkém Rokytnu a především kostel zasvěcený svatému Gotthardu, jehož kult převládal právě v době Soběslava I.

Klimaticky patří do oblasti mírně teplé,mírně vlhké,s mírnou zimou.Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7 až 8oC, průměrná teplota ve vegetačním období, tedy od dubna do září,je 13 až 14oC. Průměrné roční srážky se pohybují mezi 600 až 650 mm. Půda severně od Chvojna je písčitá, k jihu je jílovitá s opukovým spodkem. Ornice je slabá a poměrně málo úrodná. 

Rozsáhlé a hluboké lesy obklopují vesnici ze tří stran. Původně rostly v nižších polohách okolí Chvojna černýšové dubohabřiny a ve vyšších nadmořských výškách se na chvojnovském katastru rozprostíraly kyselé bukové bučiny. Zbytky této původní vegetace se dochovaly na chráněných územích v okolí Bělečka a Vysokého Chvojna. Dnes na katastru převažují kulturní lesy s převahou borovice lesní a smrku ztepilého, velké plochy byly přeměněny v zemědělskou půdu. Tomu, kdo procházel lesy v okolí Chvojna, se vryje do podvědomí vzpomínka na šumění lesa, množství hub či na klidné rekreační místo.